Foto: Wikimedia Commons

 

Trošna kuća, stara, izvijena u samom centru Zemuna. Ako ste ikada bili u Zemunu, videli ste tu kuću ili ste čak prošli pored nje. Ispred nje je autobusko stajalište i večita gužva. U toj kući je davne 1789. godine rođen Dimitrije Davidović.

 

 

Dimitrije Davidović bio je srpski političar, diplomata, ustavopisac, novinar i publicista. Na prvoj godini medicinskih studija u Beču, zajedno sa kolegom Dimitrijem Frušićem, traži dozvolu za izdavanje novina. Nakon dobijanja dozvole, već 23. avgusta 1813. godine izlazi prvi broj pod nazivom Novine serbske iz carstvujuščeg grada Vijene. Od 1816. godine štampaju se pod skraćenim nazivom Novine serbske.

 

 

U Srbiju se vraća 1821. godine, kao nesvršeni student medicine, sa velikim prosvetiteljskim idejama. Od 1821. pa sve do 1829. godine bio je sekretar kneževe kancelarije. Od 1829. do 1833. godine bio je član delegacije za pregovore sa Turcima i zaslužan je za njihov dobar ishod.

 

 

 

Davidović je bio tvorac prvo ustava kneževine Srbije, poznat pod nazivom Sretenjski ustav iz 1835. godine. Iako formalno nikada nije bio priznat, Sretenjski ustav je bio jedan od prvih demokratskih ustava u Evropi. Po ukidanju Ustava pao je u nemilost kneza Miloša Obrenovića i do kraja života ostao u siromaštvu. Preminuo je u Smederevu 6. aprila 1838. godine.

 

Autor: Dragana Jevtović