Foto: Wikimedia/Matija

 

Arhitektura Starog jezgra Zemuna prema tipu i stilu pripada kako baroku, klasicizmu, romantizmu, istorijskim neostilovima, tako i savremenoj funkcionalističkoj arhitekturi. Neke od čari Zemuna su Zemunska Milenijumska kula na Gardošu, Zemunsko groblje na Gardošu, Ičkova kuća, kuća porodice Karamata, kuća Dimitrija Davidovića.

 

Jedan od poslednjih simbola nekada moćnog Ugarskog kraljevstva je Milenijumska kula. Podignuta je 1896. godine u sklopu proslave 1000. godine od doseljavanja Mađara u Panonsku niziju. Simbolično je sagrađena na ostacima srednjovekovne tvrđave Taurunum. Narod je kulu nazvao Kula Sibinjanin Janka, po uspomeni na mađarskog velikaša Janoša Hunjadija. Visoka je 36 metara, a na vrhu se nalazio orao, čija su krila imala raspon od četiri metra.

 

Počivalište pravoslavnih, katoličkih i jevrejskih građana je Zemusko groblje na Gardošu.

 

Ičkova kuća je podignuta 1793. godine. Ubraja se u zgrade iz prelaznog baroka u klasicizam.

 

800px-ickova_kuca_2

 

Foto: Wikimedia/Nicolo

 

Gradnju Kuće porodice Karamata je započeo imućni trgovac Kuzman Jovanović 1763. godine. Deceniju kasnije kuću je kupio trgovac Dimitrije Karamata, čiji je sin Jovan 1827. godine dozidao, može se reći, izvršio rekonstrukciju objekta u celini.

 

758px-kuca_porodice_karamata_1

 

Foto: Wikimedia/Nicolo

 

Kuća Dimitrija Davidovića je prvobitno bila jednospratnica, podignuta je u 18. veku skromnijom varijantom klasicizma. 1789. godine se u njoj rodio Dimitrije Davidović, poznati diplomata, pisac Sretenjskog ustava, novinar…

 

800px-kuca_d_davidovica_1

 

Foto: Wikimedia/Nicolo

Autor: Natalija Đorđević